Barevné kopírování a tisk

Tisk ze souboru 9,92 Kč (12,- Kč) = otevření souboru, kontrola, nastavení parametrů tisku, případné základní úpravy. Větší zásahy v souboru jsou od 29,75 Kč (36,- Kč).
Data ideálně v tiskovém formátu PDF.

Barevné kopírování a tisk

cena za 1 kus při celkovém počtu:

A4 4/0 jednostr.

A4 4/4 oboustr.

A3 4/0

A3 4/4

1 - 25 ks FOTO + knihy, sešité předlohy

15,83 (19,15)

30,83 (37,30)

31,66 (38,31)

55,40 (67,03)

1 - 25 ks TEXT (pouze 80g papír)

10,00 (12,10)

19,16 (23,18)

20,00 (24,20)

35,00 (42,35)

26 - 49 ks

6,66 (8,06)

12,82 (15,51)

13,33 (16,13)

22,31 (27,00)

50 - 99 ks

5,46 (6,61)

10,42 (12,61)

10,92 (13,21)

18,11 (21,91)

100 - 199 ks

4,16 (5,03)

7,82 (9,46)

8,33 (10,08)

13,56 (16,41)

200 - 299 ks

3,95 (4,78)

7,40 (8,95)

7,90 (9,56)

12,83 (15,52)

Ceny jsou bez DPH (v závorce vč. DPH 21 %) a včetně "autorské odměny".
U nákladů vyšších než uvedených v ceníku Vám zpracujeme individuální kalkulaci.

Autorská odměna 0,10 Kč za formát A4 (A3 = 2x cena A4) je vybírána dle novely Autorského zákona (zákon 112/2000 Sb.) platné od 22. května 2006.
Poplatek je přičten k Vašemu účtu a odeslán kolektivnímu správci - DILIA, divadelní, literární, audiovizuální agentura, z. s. oprávněnému k výběru autorských poplatků MK ČR. Více zde autorske-poplatky.pdf 

Formáty:

Používané stroje: