Barevné kopírování a tisk

Tisk ze souboru 12,40 Kč (15,- Kč) = otevření souboru, kontrola, nastavení parametrů tisku, případné základní úpravy. Větší zásahy v souboru jsou od 100 Kč (121,- Kč).
Data ideálně v tiskovém formátu PDF.

Barevné kopírování a tisk

počet od jednoho originálu (formátu)

A4 4/0 jednostr.

A4 4/4 oboustr.

A3 4/0

A3 4/4

1 - 25 ks + knihy, sešité předlohy

18,99 (22,97)

36,99 (44,75)

37,99 (45,96)

66,48 (80,44)

1 - 25 ks TEXT, papír 80g

12,00 (14,52)

22,99 (27,82)

24,00 (29,04)

42,00 (50,82)

26 - 50 ks

7,99 (9,67)

15,38 (18,60)

15,99 (19,35)

26,77 (32,39)

51 - 100 ks

6,28 (7,60)

11,98 (14,50)

12,56 (15,20)

20,82 (25,19)

101 - 200 ks

4,78 (5,78)

8,99 (10,88)

9,58 (11,59)

15,59 (18,86)

201 - 300 ks

4,54 (5,49)

8,51 (10,29)

9,08 (10,99)

14,75 (17,35)

Ceny jsou bez DPH (v závorce vč. DPH 21 %) a včetně "autorské odměny".
U nákladů vyšších než uvedených v ceníku Vám zpracujeme individuální kalkulaci.

Autorská odměna 0,10 Kč za formát A4 (A3 = 2x cena A4) je vybírána dle novely Autorského zákona (zákon 112/2000 Sb.) platné od 22. května 2006.
Poplatek je přičten k Vašemu účtu a odeslán kolektivnímu správci - DILIA, divadelní, literární, audiovizuální agentura, z. s. oprávněnému k výběru autorských poplatků MK ČR. Více zde autorske-poplatky.pdf 

Formáty:

Používané stroje: